Usługi

- montaż urządzeń dźwignicowych: wciągników, żurawi, suwnic
- przeprowadzanie prób po montażu urządzeń
- sporządzanie dokumentacji pomontażowej
- udział w odbiorze urządzeń przez UDT
- przeglądy i badania urządzeń dźwignicowych
- doradztwo techniczne
- projektowanie i wykonywanie urządzeń nietypowych wg indywidualnych potrzeb klienta
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń dźwignicowych